Het huidig bestuur van 2018-2019 bestaat uit:

Bram Albert – Voorzitter
Stan Friedrich – Secretaris
Luuk Wolfs – Penningmeester
Jordi van Eert – Functionaris Externe Zaken