Het huidig bestuur van 2019-2020 bestaat uit:

Jordi van Eert – Voorzitter
Stef Rooijakkers – Penningmeester